Filip Simoniti, dr. med., spec. gin. in porodništva
Ulica Dušana Kvedra 27, 3230 Šentjur pri Celju
Delovni čas

Čolović Dragiša, dr.med.
Ulica Dušana Kvedra 27, 3230 Šentjur
Delovni čas