Marija Potočnik
Kopališka 7, 4240 Radovljica
Delovni čas

Tomaž Slavec, dr.dent.med., spec.
Videmce 10, 4201 Zgornja Besnica
Delovni čas

Olgica Mijatovič, dr.dent.med.
Trata 7, 4224 Gorenja vas
Delovni čas

Resman SF d.o.o. Zasebno patronažno varstvo, Franc Resman
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica
Delovni čas

Edvard Repolusk, dr.med., specialist nevro-psihiater
Glavni trg 21, 4000 Kranj
Delovni čas

Damijana Pogačnik-Peternel, dr.med., spec.spl.med.
Gosposvetska 10a, 4000 Kranj
Delovni čas