Filip Simoniti, dr. med., spec. gin. in porodništva
Ulica Dušana Kvedra 27, 3230 Šentjur pri Celju
Delovni čas

Edvard Repolusk, dr.med., specialist nevro-psihiater
Glavni trg 21, 4000 Kranj
Delovni čas